User Tools

Site Tools


31-21751-jennytaylor-la-gi

21751 Jennytaylor
Khám phá
Khám phá bởi LINEAR
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên thay thế 1990 DT2
1999 RT176
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 6 tháng 3 năm 2006 (JD 2453800.5)
Cận điểm quỹ đạo 305.371 Gm (2.041 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 405.789 Gm (2.713 AU)
Bán trục lớn 355.580 Gm (2.377 AU)
Độ lệch tâm 0.141
Chu kỳ quỹ đạo 1338.494 d (3.66 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 19.22 km/s
Độ bất thường trung bình 149.352°
Độ nghiêng quỹ đạo 1.529°
Kinh độ của điểm nút lên 253.356°
Acgumen của cận điểm 238.359°
Đặc trưng vật lý
Kích thước 3-6 km
Khối lượng 2.8-23×1013 kg
Mật độ khối lượng thể tích 2.0? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt 0.0008-0.0017 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 0.0016-0.0032 km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Suất phản chiếu 0.10?
Nhiệt độ ~181 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

Tiểu hành tinh (21751) Jennytaylor được đặt theo tên của Jennifer Taylor, người giành giải nhì tại danh mục Khoa học Môi trường tại Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel (ISEF) 2005 ở Phoenix, Arizona.

Tiểu hành tinh được khám phá ngày 9 tháng 9 năm 1999, bởi LINEAR.

  • ISEF 2005 Grand Awards
31-21751-jennytaylor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)