User Tools

Site Tools


31-21750-tartakahashi-la-gi

Tartakahashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21750
Tên thay thế 1999 RG173
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9785773
Viễn điểm quỹ đạo 2.4930931
Độ lệch tâm 0.1150612
Chu kỳ quỹ đạo 1221.1193818
Độ bất thường trung bình 130.75982
Độ nghiêng quỹ đạo 6.28734
Kinh độ của điểm nút lên 54.70356
Acgumen của cận điểm 29.51694
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

21750 Tartakahashi (1999 RG173) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, New Mexico.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21750 Tartakahashi
31-21750-tartakahashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)