User Tools

Site Tools


31-21748-srinivasan-la-gi

Srinivasan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21748
Tên thay thế 1999 RH170
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8082228
Viễn điểm quỹ đạo 2.6441890
Độ lệch tâm 0.1877558
Chu kỳ quỹ đạo 1213.2391487
Độ bất thường trung bình 257.62070
Độ nghiêng quỹ đạo 3.45747
Kinh độ của điểm nút lên 336.76054
Acgumen của cận điểm 319.78021
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

21748 Srinivasan (1999 RH170) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21748 Srinivasan
31-21748-srinivasan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)