User Tools

Site Tools


31-21747-justsolomon-la-gi

Justsolomon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21747
Tên thay thế 1999 RD170
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1922226
Viễn điểm quỹ đạo 3.2399388
Độ lệch tâm 0.1928728
Chu kỳ quỹ đạo 1634.9799231
Độ bất thường trung bình 258.99003
Độ nghiêng quỹ đạo 2.23806
Kinh độ của điểm nút lên 199.25405
Acgumen của cận điểm 250.71040
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

21747 Justsolomon (1999 RD170) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21747 Justsolomon
31-21747-justsolomon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)