User Tools

Site Tools


31-21746-carrieshaw-la-gi

Carrieshaw
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21746
Tên thay thế 1999 RZ169
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0542863
Viễn điểm quỹ đạo 2.5551607
Độ lệch tâm 0.1086626
Chu kỳ quỹ đạo 1277.9876636
Độ bất thường trung bình 235.91765
Độ nghiêng quỹ đạo 1.32283
Kinh độ của điểm nút lên 258.93366
Acgumen của cận điểm 16.25476
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

21746 Carrieshaw (1999 RZ169) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21746 Carrieshaw
31-21746-carrieshaw-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)