User Tools

Site Tools


31-21745-shadfan-la-gi

Shadfan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21745
Tên thay thế 1999 RX168
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4370834
Viễn điểm quỹ đạo 2.7840782
Độ lệch tâm 0.0664593
Chu kỳ quỹ đạo 1540.6505131
Độ bất thường trung bình 268.51075
Độ nghiêng quỹ đạo 4.42221
Kinh độ của điểm nút lên 335.00967
Acgumen của cận điểm 133.10603
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21745 Shadfan (1999 RX168) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21745 Shadfan
31-21745-shadfan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)