User Tools

Site Tools


31-21744-meliselinger-la-gi

Meliselinger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21744
Tên thay thế 1999 RF168
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9941341
Viễn điểm quỹ đạo 2.8480551
Độ lệch tâm 0.1763502
Chu kỳ quỹ đạo 1375.9925158
Độ bất thường trung bình 182.08218
Độ nghiêng quỹ đạo 2.33833
Kinh độ của điểm nút lên 141.70324
Acgumen của cận điểm 113.25436
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21744 Meliselinger (1999 RF168) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21744 Meliselinger
31-21744-meliselinger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)