User Tools

Site Tools


31-21743-michaelsegal-la-gi

Michaelsegal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21743
Tên thay thế 1999 RB164
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4541766
Viễn điểm quỹ đạo 2.7199300
Độ lệch tâm 0.0513622
Chu kỳ quỹ đạo 1519.8701490
Độ bất thường trung bình 23.04682
Độ nghiêng quỹ đạo 5.76013
Kinh độ của điểm nút lên 333.15743
Acgumen của cận điểm 20.92664
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21743 Michaelsegal (1999 RB164) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21743 Michaelsegal
31-21743-michaelsegal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)