User Tools

Site Tools


31-21742-rachaelscott-la-gi

Rachaelscott
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21742
Tên thay thế 1999 RU163
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3151643
Viễn điểm quỹ đạo 3.2247959
Độ lệch tâm 0.1641946
Chu kỳ quỹ đạo 1683.8887952
Độ bất thường trung bình 329.65553
Độ nghiêng quỹ đạo 4.30347
Kinh độ của điểm nút lên 323.33106
Acgumen của cận điểm 7.97051
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21742 Rachaelscott (1999 RU163) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21742 Rachaelscott
31-21742-rachaelscott-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)