User Tools

Site Tools


31-21739-annekeschwob-la-gi

Annekeschwob
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21739
Tên thay thế 1999 RN157
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0974826
Viễn điểm quỹ đạo 2.4626254
Độ lệch tâm 0.0800733
Chu kỳ quỹ đạo 1257.5235714
Độ bất thường trung bình 157.69552
Độ nghiêng quỹ đạo 3.27254
Kinh độ của điểm nút lên 36.34759
Acgumen của cận điểm 340.42988
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

21739 Annekeschwob (1999 RN157) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21739 Annekeschwob
31-21739-annekeschwob-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)