User Tools

Site Tools


31-21738-schwank-la-gi

Schwank
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21738
Tên thay thế 1999 RB153
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9863052
Viễn điểm quỹ đạo 2.6603482
Độ lệch tâm 0.1450599
Chu kỳ quỹ đạo 1293.4923323
Độ bất thường trung bình 195.68400
Độ nghiêng quỹ đạo 5.56999
Kinh độ của điểm nút lên 205.58773
Acgumen của cận điểm 93.92223
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21738 Schwank (1999 RB153) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21738 Schwank
31-21738-schwank-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)