User Tools

Site Tools


31-21737-stephenshulz-la-gi

Stephenshulz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21737
Tên thay thế 1999 RV151
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0487809
Viễn điểm quỹ đạo 2.7909823
Độ lệch tâm 0.1533549
Chu kỳ quỹ đạo 1374.9585221
Độ bất thường trung bình 47.35319
Độ nghiêng quỹ đạo 1.45052
Kinh độ của điểm nút lên 78.65822
Acgumen của cận điểm 341.82101
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21737 Stephenshulz (1999 RV151) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21737 Stephenshulz
31-21737-stephenshulz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)