User Tools

Site Tools


31-21736-samaschneid-la-gi

Samaschneid
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21736
Tên thay thế 1999 RW149
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8850948
Viễn điểm quỹ đạo 2.7566108
Độ lệch tâm 0.1877577
Chu kỳ quỹ đạo 1291.4269127
Độ bất thường trung bình 184.04731
Độ nghiêng quỹ đạo 2.31895
Kinh độ của điểm nút lên 316.47603
Acgumen của cận điểm 355.25514
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

21736 Samaschneid (1999 RW149) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21736 Samaschneid
31-21736-samaschneid-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)