User Tools

Site Tools


31-21735-nissaschmidt-la-gi

Nissaschmidt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21735
Tên thay thế 1999 RV146
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0686054
Viễn điểm quỹ đạo 2.6395364
Độ lệch tâm 0.1212646
Chu kỳ quỹ đạo 1319.2519314
Độ bất thường trung bình 181.91662
Độ nghiêng quỹ đạo 6.30894
Kinh độ của điểm nút lên 289.92556
Acgumen của cận điểm 5.78756
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

21735 Nissaschmidt (1999 RV146) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21735 Nissaschmidt
31-21735-nissaschmidt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)