User Tools

Site Tools


31-21733-schlottmann-la-gi

Schlottmann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21733
Tên thay thế 1999 RX145
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0324648
Viễn điểm quỹ đạo 2.5705242
Độ lệch tâm 0.1168935
Chu kỳ quỹ đạo 1275.3028951
Độ bất thường trung bình 204.70870
Độ nghiêng quỹ đạo 3.43644
Kinh độ của điểm nút lên 261.40383
Acgumen của cận điểm 41.43273
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

21733 Schlottmann (1999 RX145) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21733 Schlottmann
31-21733-schlottmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)