User Tools

Site Tools


31-21732-rumery-la-gi

Rumery
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21732
Tên thay thế 1999 RW142
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3620281
Viễn điểm quỹ đạo 2.9887007
Độ lệch tâm 0.1171191
Chu kỳ quỹ đạo 1598.3534828
Độ bất thường trung bình 283.08389
Độ nghiêng quỹ đạo 4.82510
Kinh độ của điểm nút lên 359.53512
Acgumen của cận điểm 82.57898
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21732 Rumery (1999 RW142) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21732 Rumery
31-21732-rumery-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)