User Tools

Site Tools


31-21731-zhuruochen-la-gi

Zhuruochen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21731
Tên thay thế 1999 RT142
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4691679
Viễn điểm quỹ đạo 2.7219149
Độ lệch tâm 0.0486887
Chu kỳ quỹ đạo 1527.3562875
Độ bất thường trung bình 177.23409
Độ nghiêng quỹ đạo 15.62867
Kinh độ của điểm nút lên 159.75877
Acgumen của cận điểm 44.31874
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

21731 Zhuruochen (1999 RT142) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21731 Zhuruochen
31-21731-zhuruochen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)