User Tools

Site Tools


31-21730-ignaciorod-la-gi

Ignaciorod
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21730
Tên thay thế 1999 RG138
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9560878
Viễn điểm quỹ đạo 2.4558954
Độ lệch tâm 0.1132841
Chu kỳ quỹ đạo 1196.7520946
Độ bất thường trung bình 275.83666
Độ nghiêng quỹ đạo 3.94140
Kinh độ của điểm nút lên 358.02861
Acgumen của cận điểm 289.43706
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

21730 Ignaciorod (1999 RG138) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21730 Ignaciorod
31-21730-ignaciorod-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)