User Tools

Site Tools


31-21729-kimrichards-la-gi

Kimrichards
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21729
Tên thay thế 1999 RE137
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2939041
Viễn điểm quỹ đạo 2.4114891
Độ lệch tâm 0.0249894
Chu kỳ quỹ đạo 1318.0968176
Độ bất thường trung bình 190.31094
Độ nghiêng quỹ đạo 5.38316
Kinh độ của điểm nút lên 317.98038
Acgumen của cận điểm 334.58057
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

21729 Kimrichards (1999 RE137) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21729 Kimrichards
31-21729-kimrichards-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)