User Tools

Site Tools


31-21726-rezvanian-la-gi

Rezvanian
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21726
Tên thay thế 1999 RB134
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1089654
Viễn điểm quỹ đạo 2.6291020
Độ lệch tâm 0.1097782
Chu kỳ quỹ đạo 1331.8499485
Độ bất thường trung bình 15.24695
Độ nghiêng quỹ đạo 5.76631
Kinh độ của điểm nút lên 244.15589
Acgumen của cận điểm 227.30512
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

21726 Rezvanian (1999 RB134) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21726 Rezvanian
31-21726-rezvanian-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)