User Tools

Site Tools


31-21725-zhongyuechen-la-gi

Zhongyuechen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21725
Tên thay thế 1999 RB132
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6672843
Viễn điểm quỹ đạo 3.2877089
Độ lệch tâm 0.1041856
Chu kỳ quỹ đạo 1876.6156488
Độ bất thường trung bình 184.01258
Độ nghiêng quỹ đạo 9.73647
Kinh độ của điểm nút lên 188.58295
Acgumen của cận điểm 222.18829
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

21725 Zhongyuechen (1999 RB132) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21725 Zhongyuechen
31-21725-zhongyuechen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)