User Tools

Site Tools


31-21724-ratai-la-gi

Ratai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21724
Tên thay thế 1999 RA132
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0345312
Viễn điểm quỹ đạo 2.6211110
Độ lệch tâm 0.1259933
Chu kỳ quỹ đạo 1297.2474175
Độ bất thường trung bình 140.26614
Độ nghiêng quỹ đạo 5.74195
Kinh độ của điểm nút lên 212.06710
Acgumen của cận điểm 150.98452
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21724 Ratai (1999 RA132) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21724 Ratai
31-21724-ratai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)