User Tools

Site Tools


31-21723-yinyinwu-la-gi

Yinyinwu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21723
Tên thay thế 1999 RT128
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9897448
Viễn điểm quỹ đạo 3.5286586
Độ lệch tâm 0.2788694
Chu kỳ quỹ đạo 1674.0699309
Độ bất thường trung bình 323.42497
Độ nghiêng quỹ đạo 6.91644
Kinh độ của điểm nút lên 183.28140
Acgumen của cận điểm 151.69909
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

21723 Yinyinwu (1999 RT128) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21723 Yinyinwu
31-21723-yinyinwu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)