User Tools

Site Tools


31-21722-rambhia-la-gi

Rambhia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21722
Tên thay thế 1999 RX120
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1358823
Viễn điểm quỹ đạo 2.5614777
Độ lệch tâm 0.0906031
Chu kỳ quỹ đạo 1314.7227991
Độ bất thường trung bình 242.43502
Độ nghiêng quỹ đạo 5.73328
Kinh độ của điểm nút lên 214.48356
Acgumen của cận điểm 14.63230
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

21722 Rambhia (1999 RX120) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Thlà mộtsteroid was đặt tên theo Suraj Hitendra Rambhia for his 1st place award ở the 2005 Intel International Science và Engineering Fair in the category of Medicine và Health.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21722 Rambhia
31-21722-rambhia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)