User Tools

Site Tools


31-21721-feiniqu-la-gi

Feiniqu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21721
Tên thay thế 1999 RY119
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0082101
Viễn điểm quỹ đạo 2.6246993
Độ lệch tâm 0.1330674
Chu kỳ quỹ đạo 1287.7576812
Độ bất thường trung bình 170.25109
Độ nghiêng quỹ đạo 7.09635
Kinh độ của điểm nút lên 152.09073
Acgumen của cận điểm 174.07338
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21721 Feiniqu (1999 RY119) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21721 Feiniqu
31-21721-feiniqu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)