User Tools

Site Tools


31-21719-pasricha-la-gi

Pasricha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21719
Tên thay thế 1999 RR115
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1070147
Viễn điểm quỹ đạo 2.7370091
Độ lệch tâm 0.1300560
Chu kỳ quỹ đạo 1376.7745477
Độ bất thường trung bình 88.40679
Độ nghiêng quỹ đạo 2.10525
Kinh độ của điểm nút lên 150.10792
Acgumen của cận điểm 210.91412
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

21719 Pasricha (1999 RR115) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21719 Pasricha
31-21719-pasricha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)