User Tools

Site Tools


31-21718-cheonghapark-la-gi

Cheonghapark
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21718
Tên thay thế 1999 RO115
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0955203
Viễn điểm quỹ đạo 3.0346189
Độ lệch tâm 0.1830552
Chu kỳ quỹ đạo 1500.5385683
Độ bất thường trung bình 352.43045
Độ nghiêng quỹ đạo 2.61621
Kinh độ của điểm nút lên 135.88184
Acgumen của cận điểm 263.84350
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

21718 Cheonghapark (1999 RO115) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21718 Cheonghapark
31-21718-cheonghapark-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)