User Tools

Site Tools


31-21717-pang-la-gi

Pang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21717
Tên thay thế 1999 RO114
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7349076
Viễn điểm quỹ đạo 3.0958290
Độ lệch tâm 0.0618998
Chu kỳ quỹ đạo 1818.1871442
Độ bất thường trung bình 197.84511
Độ nghiêng quỹ đạo 1.93674
Kinh độ của điểm nút lên 175.76743
Acgumen của cận điểm 244.57445
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21717 Pang (1999 RO114) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21717 Pang
31-21717-pang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)