User Tools

Site Tools


31-21716-panchamia-la-gi

Panchamia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21716
Tên thay thế 1999 RX113
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3088739
Viễn điểm quỹ đạo 2.4753749
Độ lệch tâm 0.0348019
Chu kỳ quỹ đạo 1351.3693595
Độ bất thường trung bình 104.97533
Độ nghiêng quỹ đạo 3.21148
Kinh độ của điểm nút lên 189.94591
Acgumen của cận điểm 172.06566
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

21716 Panchamia (1999 RX113) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21716 Panchamia
31-21716-panchamia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)