User Tools

Site Tools


31-21715-palaniappan-la-gi

Palaniappan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21715
Tên thay thế 1999 RA110
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1077167
Viễn điểm quỹ đạo 2.4066789
Độ lệch tâm 0.0662242
Chu kỳ quỹ đạo 1238.6621128
Độ bất thường trung bình 270.73126
Độ nghiêng quỹ đạo 7.59695
Kinh độ của điểm nút lên 269.95075
Acgumen của cận điểm 19.11489
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21715 Palaniappan (1999 RA110) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21715 Palaniappan
31-21715-palaniappan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)