User Tools

Site Tools


31-21714-geoffreywoo-la-gi

Geoffreywoo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro, New Mexico
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6191
Tên thay thế 1999 RX109
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 2.8084747
Viễn điểm quỹ đạo 2.9818301
Độ lệch tâm 0.0299389
Chu kỳ quỹ đạo 1799.3082559
Độ bất thường trung bình 302.24651
Độ nghiêng quỹ đạo 11.78996
Kinh độ của điểm nút lên 305.99812
Acgumen của cận điểm 158.46484
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

21714 Geoffreywoo (1999 RX109) là một vành đai tiểu hành tinh, được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, New Mexico.

Tiểu hành tinh được đặt tên theo Geoffrey Woo, người có giải nhì tại 2006 Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Intel Quốc tế.

  • JPL Small-Body Database
31-21714-geoffreywoo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)