User Tools

Site Tools


31-21713-michaelolson-la-gi

Michaelolson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21713
Tên thay thế 1999 RW97
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9087477
Viễn điểm quỹ đạo 2.6482875
Độ lệch tâm 0.1622853
Chu kỳ quỹ đạo 1256.2526486
Độ bất thường trung bình 265.96019
Độ nghiêng quỹ đạo 6.57374
Kinh độ của điểm nút lên 146.93604
Acgumen của cận điểm 116.03037
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

21713 Michaelolson (1999 RW97) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21713 Michaelolson
31-21713-michaelolson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)