User Tools

Site Tools


31-21710-nijhawan-la-gi

Nijhawan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21710
Tên thay thế 1999 RS92
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5979725
Viễn điểm quỹ đạo 2.9650139
Độ lệch tâm 0.0659792
Chu kỳ quỹ đạo 1694.3980002
Độ bất thường trung bình 268.41326
Độ nghiêng quỹ đạo 1.58386
Kinh độ của điểm nút lên 74.61690
Acgumen của cận điểm 335.95642
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

21710 Nijhawan (1999 RS92) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21710 Nijhawan
31-21710-nijhawan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)