User Tools

Site Tools


31-21708-mulhall-la-gi

Mulhall
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21708
Tên thay thế 1999 RV90
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4711135
Viễn điểm quỹ đạo 2.7678821
Độ lệch tâm 0.0566461
Chu kỳ quỹ đạo 1548.5508768
Độ bất thường trung bình 35.88598
Độ nghiêng quỹ đạo 6.29195
Kinh độ của điểm nút lên 142.54430
Acgumen của cận điểm 193.52075
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21708 Mulhall (1999 RV90) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21708 Mulhall
31-21708-mulhall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)