User Tools

Site Tools


31-21707-johnmoore-la-gi

Johnmoore
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21707
Tên thay thế 1999 RY88
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1257737
Viễn điểm quỹ đạo 2.4847539
Độ lệch tâm 0.0778610
Chu kỳ quỹ đạo 1278.4371475
Độ bất thường trung bình 44.64384
Độ nghiêng quỹ đạo 5.35937
Kinh độ của điểm nút lên 343.00411
Acgumen của cận điểm 148.41594
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21707 Johnmoore (1999 RY88) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21707 Johnmoore
31-21707-johnmoore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)