User Tools

Site Tools


31-21706-robminehart-la-gi

Robminehart
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21706
Tên thay thế 1999 RM87
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7394827
Viễn điểm quỹ đạo 3.6306215
Độ lệch tâm 0.1398939
Chu kỳ quỹ đạo 2076.2193983
Độ bất thường trung bình 106.90389
Độ nghiêng quỹ đạo 0.26079
Kinh độ của điểm nút lên 236.34132
Acgumen của cận điểm 219.38541
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

21706 Robminehart (1999 RM87) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21706 Robminehart
31-21706-robminehart-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)