User Tools

Site Tools


31-21705-subinmin-la-gi

Subinmin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21705
Tên thay thế 1999 RA86
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4298294
Viễn điểm quỹ đạo 2.9423166
Độ lệch tâm 0.0953971
Chu kỳ quỹ đạo 1607.9596145
Độ bất thường trung bình 348.09529
Độ nghiêng quỹ đạo 3.24034
Kinh độ của điểm nút lên 104.77850
Acgumen của cận điểm 250.60971
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

21705 Subinmin (1999 RA86) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21705 Subinmin
31-21705-subinmin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)