User Tools

Site Tools


31-21704-mikkilineni-la-gi

Mikkilineni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21704
Tên thay thế 1999 RD85
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8928319
Viễn điểm quỹ đạo 3.0702589
Độ lệch tâm 0.0297542
Chu kỳ quỹ đạo 1880.4446708
Độ bất thường trung bình 154.84544
Độ nghiêng quỹ đạo 0.32603
Kinh độ của điểm nút lên 308.66169
Acgumen của cận điểm 141.95431
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

21704 Mikkilineni (1999 RD85) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21704 Mikkilineni
31-21704-mikkilineni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)