User Tools

Site Tools


31-21703-shravanimikk-la-gi

Shravanimikk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21703
Tên thay thế 1999 RM73
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8575976
Viễn điểm quỹ đạo 2.6234742
Độ lệch tâm 0.1709137
Chu kỳ quỹ đạo 1224.9723267
Độ bất thường trung bình 316.93886
Độ nghiêng quỹ đạo 4.20433
Kinh độ của điểm nút lên 270.26524
Acgumen của cận điểm 315.71333
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

21703 Shravanimikk (1999 RM73) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21703 Shravanimikk
31-21703-shravanimikk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)