User Tools

Site Tools


31-21702-prisymendoza-la-gi
Prisymendoza
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21702
Tên thay thế 1999 RA73
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0351359
Viễn điểm quỹ đạo 2.4069613
Độ lệch tâm 0.0837049
Chu kỳ quỹ đạo 1209.0256586
Độ bất thường trung bình 89.66647
Độ nghiêng quỹ đạo 1.53281
Kinh độ của điểm nút lên 290.76014
Acgumen của cận điểm 196.79060
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

21702 Prisymendoza (1999 RA73) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21702 Prisymendoza
31-21702-prisymendoza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)