User Tools

Site Tools


31-21700-caseynicole-la-gi
Caseynicole
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21700
Tên thay thế 1999 RD72
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1989114
Viễn điểm quỹ đạo 2.9807764
Độ lệch tâm 0.1509483
Chu kỳ quỹ đạo 1522.3299802
Độ bất thường trung bình 27.54698
Độ nghiêng quỹ đạo 3.73264
Kinh độ của điểm nút lên 63.87750
Acgumen của cận điểm 284.64596
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

21700 Caseynicole (1999 RD72) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21700 Caseynicole
31-21700-caseynicole-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)