User Tools

Site Tools


31-21698-mccarron-la-gi
McCarron
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21698
Tên thay thế 1999 RD56
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1201314
Viễn điểm quỹ đạo 2.9411562
Độ lệch tâm 0.1622166
Chu kỳ quỹ đạo 1470.4320019
Độ bất thường trung bình 55.61688
Độ nghiêng quỹ đạo 3.49244
Kinh độ của điểm nút lên 70.57082
Acgumen của cận điểm 266.12072
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

21698 McCarron (1999 RD56) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21698 McCarron
31-21698-mccarron-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)