User Tools

Site Tools


31-21697-mascharak-la-gi
Mascharak
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21697
Tên thay thế 1999 RW54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0793226
Viễn điểm quỹ đạo 2.7866700
Độ lệch tâm 0.1453655
Chu kỳ quỹ đạo 1386.1511868
Độ bất thường trung bình 93.15228
Độ nghiêng quỹ đạo 6.50483
Kinh độ của điểm nút lên 180.21908
Acgumen của cận điểm 169.33678
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21697 Mascharak (1999 RW54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Nó được đặt theo tên Smita Mascharak as part of a 2nd place grand prize ở the Intel ISEF.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21697 Mascharak
31-21697-mascharak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)