User Tools

Site Tools


31-21696-ermalmquist-la-gi
Ermalmquist
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21696
Tên thay thế 1999 RC52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8867237
Viễn điểm quỹ đạo 2.7339485
Độ lệch tâm 0.1833553
Chu kỳ quỹ đạo 1282.6588549
Độ bất thường trung bình 169.33162
Độ nghiêng quỹ đạo 3.54073
Kinh độ của điểm nút lên 20.35885
Acgumen của cận điểm 312.93761
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21696 Ermalmquist (1999 RC52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21696 Ermalmquist
31-21696-ermalmquist-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)