User Tools

Site Tools


31-21695-hannahwolf-la-gi
Hannahwolf
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21695
Tên thay thế 1999 RG49
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9124179
Viễn điểm quỹ đạo 2.9681677
Độ lệch tâm 0.2163162
Chu kỳ quỹ đạo 1392.3914087
Độ bất thường trung bình 102.57773
Độ nghiêng quỹ đạo 3.33114
Kinh độ của điểm nút lên 112.62019
Acgumen của cận điểm 212.71737
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21695 Hannahwolf (1999 RG49) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21695 Hannahwolf
31-21695-hannahwolf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)