User Tools

Site Tools


31-21682-pe-tafranti-ek-la-gi

21682 Peštafrantišek là một tiểu hành tinh vành đai chính with vận tốc quỹ đã là 1415.4928365 ngày (3.88 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
31-21682-pe-tafranti-ek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)