User Tools

Site Tools


31-21674-renaldowebb-la-gi
Renaldowebb
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21674
Tên thay thế 1999 RG18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2678367
Viễn điểm quỹ đạo 2.9764719
Độ lệch tâm 0.1351246
Chu kỳ quỹ đạo 1550.9071708
Độ bất thường trung bình 347.59926
Độ nghiêng quỹ đạo 15.56203
Kinh độ của điểm nút lên 153.72048
Acgumen của cận điểm 229.88151
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

21674 Renaldowebb (1999 RG18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21674 Renaldowebb
31-21674-renaldowebb-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)