User Tools

Site Tools


31-21670-kuan-la-gi
Kuan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21670
Tên thay thế 1999 RD11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9860193
Viễn điểm quỹ đạo 2.5570405
Độ lệch tâm 0.1256909
Chu kỳ quỹ đạo 1250.4781776
Độ bất thường trung bình 167.35927
Độ nghiêng quỹ đạo 2.56174
Kinh độ của điểm nút lên 35.06389
Acgumen của cận điểm 332.16669
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

21670 Kuan (1999 RD11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21670 Kuan
31-21670-kuan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)