User Tools

Site Tools


31-21656-knuth-la-gi
Knuth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec và P. Kušnirák
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 9 tháng 8 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21656
Đặt tên theo Donald Knuth
Tên thay thế 1999 PX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1000056
Viễn điểm quỹ đạo 3.3200848
Độ lệch tâm 0.2251031
Chu kỳ quỹ đạo 1629.5332994
Độ bất thường trung bình 348.73309
Độ nghiêng quỹ đạo 9.25301
Kinh độ của điểm nút lên 130.32996
Acgumen của cận điểm 204.04123
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

21656 Knuth (1999 PX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1999 bởi P. Pravec và P. Kušnirák ở Đài thiên văn Ondřejov. Nó được đặt theo tên Donald Knuth, a renowned computer scientist và nhà toán học, Professor Emeritus ở Stanford University.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21656 Knuth
  • Additional information và pictures
31-21656-knuth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)