User Tools

Site Tools


31-21652-vasishtha-la-gi
Vasishtha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21652
Tên thay thế 1999 OQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9564659
Viễn điểm quỹ đạo 3.2640439
Độ lệch tâm 0.2504694
Chu kỳ quỹ đạo 1540.3620424
Độ bất thường trung bình 32.82101
Độ nghiêng quỹ đạo 11.97104
Kinh độ của điểm nút lên 289.59163
Acgumen của cận điểm 63.85017
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

21652 Vasishtha (1999 OQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21652 Vasishtha
31-21652-vasishtha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)